Közhasznú jelentések

 

 

Adószám: 18236394-1-43
Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék
Bejegyző határozat száma: 01 PK 61174 /1998/6
Nyilvántartási szám: 01/02/0008446

OSTEOPOROSIS BETEGEK MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE

1113 Budapest, Karolina utca 27

Közhasznúsági melléklet

2015.

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Csontritkulás megelőzésének, korai diagnosztikájának és kezelésének, társadalmi jelentőségének propagálása, egészségügyi ismeretterjesztés.

Az OBME a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége – annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei – az alábbiakban foglalható össze: az egyesület egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs közhasznú tevékenységet folytat.

Az OBME ?ernyő-szervezet?, melyhez az ország különböző helyein működő csoportok: beteg klubok, életmód klubok, egyesületek, támogató körök tartoznak (21). Az egyesület tagja lehet azonban minden olyan magyar állampolgár is, aki a belépési nyilatkozatban elfogadja az egyesület alapszabályát. A klubokat többnyire civil önkéntes ?háziasszonyok? vezetik orvos-tanácsadók közreműködésével.

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Vagyonelem értéke Felhasználás célja
Jogi személy által nyújott támogatás 2 450 Hirdetés, működési ktg
Külföldi szervezet által nyújtott támogatás, ktgtérítés 3 067 Rendezvényeken való részvétel, működési ktg
Szja 1% felajánlás 84 Rendezvényeken való részvétel, működési ktg
Tagdíj bevétel 14 Működési ktg
Összesen: 5 615  

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást nem nyújtott.

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben juttatást nem kaptak.

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak
B. Éves összes bevétel 10 686 5 632
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 155 84
D. Közszolgáltatási bevétel 0 0
E. Normatív támogatás 0 0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 1 114 0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 9 417 5 548
H. Összes ráfordítás (kiadás) 9 511 5 756
ebből:
I. Személyi jellegű kiadás 151 378
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 0 0
K. Adózott eredmény 1 175 – 124
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 10 10

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói    
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X
Társadalmi támogatottság mutatói    
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X

 

7. Kiegészítő melléklet

Támogatási programok bemutatása

Bevételeinket, valamint külső forrásainkat felhasználva tevékenységünk fő hangsúlyát a következő terültekre helyeztük:

 • A ProFouND  EC által támogatott programban való részvétel:
  • 15 Európai Régióból 25 szervezet – többek között az Osteoporosis Betegek Magyarországi Egyesülete is – részt vesz abban a 2013. március 1.- én induló 3 éves programban, amelyben elsősorban idősekkel foglalkozó gyógytornászok, egészségügyi szakemberek valamint egyetemi kutatók vizsgálják azt, hogy az Információs Technológia alkalmazásának milyen lehetőségei vannak az elesések megelőzésében
  • A projekt szakértői konferenciák szervezésével, okos telefonok, táblagépek számára kifejlesztett alkalmazásokkal (apps) is lehetővé kívánja tenni, hogy a legutolsó és a legfrissebb információhoz minél gyorsabban juthassunk hozzá.
 • A ProFouND program keretei között megtartott Cascade Training (?train the trainer? elvek figyelembevételével) megszervezése, lebonyolítása,
 • A 2016 – ban megtartandó OTAGO Tréningek előkészítése.
 • A Nemzetközi Osteoporosis Alapítvány (IOF) által odaítélt Linda Edwards Memorial Award-al díjazott program előkészítése.
 • Az Európai Beteg Forum által támogatott Kapacitásfejlesztő Programban való részvétel
 • Közösségi oldalaink gondozása, tartalommal való feltöltése

Tevékenységeink részletezve a következők voltak ? nemzetközi jelenlétek:

 • 2015 március 24-25 között Zalatnai Lajosné és Mészáros Lászlóné részt vettek az ?1. European Falls Festival? konferencián, valamint a ProFouND program Partneri Összejövetelén. Stuttgartban. A részvételt és a szállásköltséget a ProFouND kinti partnerei fedezték. A repülőjegyet az OBME Profound
 • 2015 március 26- án a ?9th Patient ? MedTech Dialogue Meeting?- en Brüsszelben Szabóné Dúl Katalin az OBME civil önkénteses vett részt. A költségeket a Med Tech Európa fedezte. Az összeget az OBME előlegezte meg, amit aztán visszatérítettek.
 • 2015 április 29-én Zalatnai Lajosné részt vett az Európai Betegfórum ?Empowerment? Munkacsoportjának ? melynek az OBME tagja – a megbeszélésén Brüsszelben ? a költségeket az EPF fedezte.
 • 2015 május 19-21 között Zalatnai Lajosné részt vett az Európai Betegfórum (EPF) Közgyűlésen, ezt követően pedig a Patient Empowerment Campaign indító konferenciáján. A konferencián Csépe Andrea is az OBME önkéntes munkatársa, akire az egyesületünk jövőjét tekintve, külkapcsolataink ápolása, fejlesztése területén nagyon számítunk. A költségeket az EPF állta.
 • 2015 június 14 és 16 között Zalatnai Lajosné részt vett Luxemburgban az EFPIA Éves Közgyűlésén és ennek keretei között a Big Data workshop – on. A költségeket az EFPIA fedezte. A részvétel fontosságát az adta, hogy az innovatív gyógyszer gyártókkal az OBME ? nek meglévő és fejlesztendő munkakapcsolatai vannak, melyek a pályázatok, támogatások elnyerése és további együttműködések tekintetében elengedhetetlenek. A Big Data téma pedig a futó és jövőbeli programjaink adatainak kezelése szempontjából ugyancsak kiemelt fontosságú.
 • 2015 szeptember 11 és 15 között Zalatnai Lajosné részt vett Aténben az ?IOF Worldwide Conference o Osteoporosis Patient Societies? rendezvényen, ahol egyesületünk átvehette a Linda Edwards Memorial Award ? ot, mellyel 20 ezer CHF támogatás jár. A költségeket részben az IOF (részvétel és szálloda), részben az OBME (útiköltség) fedezte. A rendezvényen részt vett még Csépe Andrea is.
 • 2015 szeptember 22-én Zalatnai Lajosné a ?10th Patient ? MedTech Dialogue Meeting? en vett részt, melynek a költségeit a MED TECH fedezte. Ezt kovetően,
 • 2015 szeptember 22- és 25 között Gentben az AAL Forum 2015 konferencián ugyancsak Zalatnai Lajosné vett részt. A költségeket részben a ProFouND (vonatjegyek), részben az OBME (2 éjszaka szállás Gentben – 248,2 Euro) finanszírozta.
 • 2015 október 28 és 29 között Zalatnai Lajosné részt vett az ?EFPIA Health Colaboration Summit? ?en, ezt megelőzően, ugyancsak Brüsszelben  október 27- én pedig a ?Which priorities for a European policy on Multimorbidity? konferencián. A költségek egy részét a ProFouND pályázati forrásból fedeztük. A szállás költségeit (102 893 Ft) az OBME állta.
 • 2015 november 3- 4 között az ?Opimal Nutrition Care for All Implementation Conference? programon az OBME- t Zalatnai Lajosné képviselte. A költségeket az Európai Betegfórum fedezte.
 • 2015 november 6-án Zalatnai Lajosné részt Brüsszelben az EPF ?Empowerment? munkacsoportjának a megbeszélésen. A költségeket az EPF fizette.
 • 2015 december 9-10 között Zalatnai Lajosné részt vett az ?4th Conference of Partners of EIP on AHA? rendezvényen. Az EIP AHA 2. munkacsoportjának az OBME tagja. Ennek a kapcsolatnak köszönhetően egyesületünk a következő együttműködési programban tud majd 2016 ? ban szerepet vállalni: „Information technology and adherence in ageing population with chronic diseases and polypharmacy”. A költségek megoszlottak a ProFouND költségvetés (repülőjegy, repülőtéri transzfer) és az OBME között (szálloda, helyi közlekedés, étkezés).

A nemzetközi rendezvényeken való részvételünkkel elsősorban

 • esésmegelőzés (fall prevention).
 • orvostechnikai eszközök (medical devices), és
 • a betegek helyzetének megerősítése (patient empowerment)

témákban szeretnénk helyzetünket nemzetközi fórumokon megtartani, erősíteni, annak érdekében is, hogy pályázati forrásokhoz juthassunk.

Hazai aktivitások:

 • 2015 április 25-? én rendeztünk a ProFouND program részeként a ProFouND és EuroSafe együttműködésével egy ?Stakeholder Meetinget? az ORFI Közösségi Központjában „Az Idősödés, elesés népegészségügyi és szociális aspektusai’ címmel
 • 2015. október 20 – án az Osteoporosis Világnapon az Európa Hajóra betegklubokat, cca 200 beteget hívtunk meg az ? erősítsük, tápláljuk csontjainkat… programra.
 • 2015. november 27.- én az EPF által támogatott Kapacitásfejlesztő Program 3. fázisának lezárásaként megszervezett konferencián bemutattuk az. ?Akadémia tiniknek és nagyiknak? projekt tervünket.