Közhasznú jelentés

OSTEOPOROSIS BETEGEK MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE

1118 Budapest, Szurdok utca 3 A 5 503

Közhasznúsági melléklet

2018.

Budapest, 2019. május 22.

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Csontritkulás megelőzésének, korai diagnosztikájának és kezelésének, társadalmi jelentőségének propagálása, egészségügyi ismeretterjesztés a társadalom széles rétegeiben.

Az OBME a tárgyévben vállalkozási tevékenységet is végzett az OTAGO tréner képzés keretén belül.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége – annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei – az alábbiakban foglalható össze: az egyesület egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs közhasznú tevékenységet folytat. Az OBME ?ernyő-szervezet?, melyhez az ország különböző helyein működő csoportok: beteg klubok, életmód klubok, egyesületek, támogató körök tartoznak (21). Az egyesület tagja lehet azonban minden olyan magyar állampolgár is, aki a belépési nyilatkozatban elfogadja az egyesület alapszabályát. A klubokat többnyire civil önkéntes ?háziasszonyok? vezetik orvos-tanácsadók közreműködésével

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást nem nyújtott.

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben juttatást nem kaptak.

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

 

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak
B. Éves összes bevétel 3 076 991
ebből:    
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 61 21
D. Közszolgáltatási bevétel 0 0
E. Normatív támogatás 0 0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 3 015 970
H. Összes ráfordítás (kiadás) 1 343 3 391
ebből:    
I. Személyi jellegű kiadás 0 162
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 0 0
K. Adózott eredmény 1 733 -2 423
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 10 10

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

 

  Mutató teljesítése
  Igen Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói    
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X  
(két évi bevétel átlaga)    
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]   X
(két év egybeszámított adózott eredménye)    
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]   X
(személyi jellegű ráfordítások aránya)    
Társadalmi támogatottság mutatói    
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X  
(szja 1% a korrigált árbevételhez)    
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]   X
(közhasznú ráfordítások aránya)    
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X  
(közérdekű önkéntesek száma)    

7. Kiegészítő melléklet

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

 1. Betegek oktatása ? ELŐADÁSOK és WORKSHOP tartása:
  1. Osteológiai Kongresszus,Balatonfüred, június 7-9.

?Ne ess, ne törj ? idősödünk és esünk? – előadás

 1. Osteoporosis Civil Fórum Balatonfüred ? június 7.

?Légy aktív, Ne add fel? ? workshop

 1. KERT – Miskolci Munkacsoport megalakulása, Miskolc, 2018 szeptember 26.

?Életmód, mozgás, aktivitás? esések és megelőzésük?? ? előadás

 1. Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ és a Vas Megyei Reumaklub, 2018 november 23

?Életmód, mozgás, aktivitás Mit tehet a betegszervezet??  – előadás

 1. Cikk megjelentetése az Osteologiai Közleményekben:

?Elesés-kockázat és Frailty mérés idősek körében QTUG eszközzel?

 1. Részvétel nemzetközi kongresszuson kiállítási standdal

WCO-IOF-ESCEO Krakow 2018 | World Congresson Osteoporosis, Osteoarthritis and MusculoskeletalDiseases

 1. RENDEZVÉNYEINKEN, TORNAPROGRAMJAINKON életmód változásra, rendszeres mozgásra
  ösztönöztük az idősödőket.
 2. Egyesületünk OTAGO Trénereket képzett ki a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták
  Társasága Geriátriai Munkacsoportjával együttműködve, az angol LATER LIFE TRAINING (LLT)
  módszerének átvételével.
 3. Nemzetközi munkacsoportok munkájában is részt vettünk:
  1. The 13th A1 Action Group meeting Brussels, Belgium és az EIP onAHA 6. konferenciája2018 február 26. és február 27-28.
  2. The 14th A1 Action Group meeting Porto (Portugália)Faculty of Pharmacy University of Porto (Rua Jorge de VitebroFerreria 228, Porto)2018 szeptember 14.